Konferencja Prasowa Wiceministra Edukacji Narodowej
Dodane przez admin dnia Sierpień 29 2006 10:37:21

Konferencja Prasowa Wiceministra Edukacji Narodowej Mirosława Orzechowskiego dotycząca absencji uczniów na zajęciach lekcyjnych

W piątek 25 sierpnia w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyła się konferencja prasowa, na której Wiceminister Mirosław Orzechowski przedstawił wyniki badań absencji uczniów. Wynika z nich, że uczniowie coraz częściej wagarują, a rodzice usprawiedliwiają ich nieobecność.
Rozszerzona zawartość newsa

Konferencja Prasowa Wiceministra Edukacji Narodowej Mirosława Orzechowskiego dotycząca absencji uczniów na zajęciach lekcyjnych

W piątek 25 sierpnia w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyła się konferencja prasowa, na której Wiceminister Mirosław Orzechowski przedstawił wyniki badań absencji uczniów. Wynika z nich, że uczniowie coraz częściej wagarują, a rodzice usprawiedliwiają ich nieobecność.

Podsekretarz Stanu w MEN przedstawił prawdopodobne przyczyny wzrastającej absencji. Jego zdaniem wagary to coś, co zawsze kusiło uczniów. Pokusa jest tym silniejsza, że opuszczanie zajęć nie niesie ze sobą praktycznie żadnych poważnych konsekwencji. Dlatego zdaniem MEN potrzebne są zmiany, nad którymi resort będzie pracował. Wiceminister Orzechowski przedstawił pierwsze propozycje rozwiązań, które mają zniechęcić uczniów do wagarowania.

Wiceminister poinformował także o zamiarze złożenia do prokuratury wniosku o popełnieniu przestępstwa polegającego na publikacji w internecie ofert kupna i sprzedaży prezentacji maturalnych. Jego zdaniem korzystanie z cudzych prezentacji na egzaminie maturalnym nie tylko godzi w wartość egzaminu, jako wiarygodnego sprawdzianu umiejętności zdającego, ale może być także rozpatrywane w kategorii przestępstwa opisanego w kodeksie karnym. W przypadku egzaminowanego posługującego się cudzą prezentacją mamy do czynienia z przestępstwem wprowadzenia w błąd osób upoważnionych do wystawiania urzędowych dokumentów. Osoby te wystawiają powyższe dokumenty w przeświadczeniu, że ocenie podlega własna prezentacja osoby egzaminowanej.

Minister zaprezentował wydruk jednej ze stron internetowych, na której są zamieszczone oferty sprzedaży prezentacji maturalnych. „Takie rzeczy są niedopuszczalne, bo to obniża rangę egzaminu, może wzbudzić zwątpienie w system, czy na pewno jest szczelny” – uważa Podsekretarz Stanu.

Wiceminister chce, aby prokuratura zbadała, czy zaszło przestępstwo i czy można zakazać tego typu publikacji.