Konferencja prasowa Pana Romana Giertycha
Dodane przez admin dnia Sierpień 29 2006 10:38:02

W poniedziałek 28 sierpnia w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyła się konferencja prasowa, w czasie której Minister Roman Giertych poinformował o powołaniu w resorcie edukacji trzech zespołów do prac nad: przygotowaniem programu dla szkół o szczególnym nadzorze pedagogicznym, przygotowaniem programu „Tani podręcznik”, a także zespołu, który zajmie się weryfikacją dotychczas obowiązującego spisu lektur szkolnych.
Rozszerzona zawartość newsa

W poniedziałek 28 sierpnia w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyła się konferencja prasowa, w czasie której Minister Roman Giertych poinformował o powołaniu w resorcie edukacji trzech zespołów do prac nad: przygotowaniem programu dla szkół o szczególnym nadzorze pedagogicznym, przygotowaniem programu „Tani podręcznik”, a także zespołu, który zajmie się weryfikacją dotychczas obowiązującego spisu lektur szkolnych.

W konferencji prasowej wzięli udział: Minister Roman Giertych, Wiceminister Mirosław Orzechowski i Podsekretarze Stanu: Stanisław Sławiński i Zdzisław Hensel.

Minister Roman Giertych poinformował, że w resorcie edukacji powstał zespół, który przygotuje program dla szkół o szczególnym nadzorze pedagogicznym dla osób nieprzystosowanych społecznie. Zespół ma za zadanie dokonać przeglądu już funkcjonujących takich szkół i rewizji wszystkich przepisów dotyczących tego typu placówek. Ministerstwo zamierza wprowadzić nowe rozwiązania prawne i edukacyjne, które pozwolą odpowiedzieć na istniejące wyzwania, jak na przykład brak dyscypliny. Chodzi o to, by zdyscyplinować tych, którzy posuwają się do poniżania nauczycieli i nie pozwalają innym korzystać z prawa do spokojnej nauki. Zespół ma w przeciągu 2-3 tygodni przedstawić propozycje zmian ustawowych. Są one konieczne, gdyż obowiązujące przepisy są niespójne jak np. prawo oświatowe z prawem o przeciwdziałaniu patologii wśród młodzieży. Minister Roman Giertych zaprosił wszystkich do publicznej dyskusji w tej sprawie, która – powiedział – budzi wiele kontrowersji, ale jak podkreślił została już szeroko skonsultowana politycznie. Pracami zespołu będzie kierował Sekretarz Stanu w MEN Sławomir Kłosowski.

Drugi zespół ma się zająć założeniami do programu „Tani podręcznik”. Minister Edukacji zapowiedział, że efekty prac zespołu i założenia programu zostaną przedstawione w przyszłym tygodniu. Przewiduje się, że program będzie obowiązywał od 2007 roku. Odpowiedzialnym za pracę zespołu jest Wiceminister Mirosław Orzechowski.

Trzeci zespół będzie pracował nad weryfikacją kanonu obowiązkowych lektur szkolnych. Jak uzasadniał odpowiadający za pracę zespołu Podsekretarz Stanu Stanisław Sławiński przegląd lektur jest konieczny, chociażby dlatego, że pojawiają się nowe pozycje książkowe, które warto wpisać do kanonu lektur szkolnych.