Uniwersytety Dziecięce coraz bardziej popularne
Dodane przez admin dnia Listopad 17 2011 21:28:21
Ide± Uniwersytetów Dziecięcych jest nie tyle nauczyć, ile zainteresować. Szacuje się, że ponad 200 tys. dzieci na całym ¶wiecie uczęszcza na zajęcia na uniwersytetach dziecięcych. Uniwersytety dziecięce istniej± w Polsce od 2008 roku.
Rozszerzona zawarto¶ć newsa
Ide± Uniwersytetów Dziecięcych jest nie tyle nauczyć, ile zainteresować. Szacuje się, że ponad 200 tys. dzieci na całym ¶wiecie uczęszcza na zajęcia na uniwersytetach dziecięcych. Uniwersytety dziecięce istniej± w Polsce od 2008 roku. Największ± sieć tworzy Uniwersytet Dziecięcy UNIKIDS, który dzi¶ działa w 13 miastach. Do końca 2010 będzie miał 20 placówek zrzeszonych w European Children University Network, organizacji finansowanej przez Komisję Europejsk±. Według szacunków tylko w 2010 roku z dodatkowej nauki poł±czonej z zabaw± na uniwersytetach dziecięcych skorzystało prawie 5 tys. dzieci w wieku 6 - 12 lat w całej Polsce. Dzieci mog± studiować na takich kierunkach jak robotyka, chemia, fizyka, aeronautyka, paleontologia a nawet neurofizjologia. W wielu placówkach tego typu wła¶nie rusza nabór na nowy rok akademicki. Więcej informacji na stronie internetowej: www.unikids.pl